• Haftalık konu, branş ve genel denemelerle durum değerlendirmesi yapıyorum.
  • Töder, Özdebir gibi katılımı yüksek Türkiye geneli sınavlar organize ediyorum